3.7
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
ఒగస్ చట్టం సగటు 3.7 / 5 బయటకు 3
రాంక్
N / A, దీనికి 12.9K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
నవీకరిస్తోంది
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది