3.7
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
చెక్మేట్ సగటు 3.7 / 5 బయటకు 17
రాంక్
N / A, దీనికి 43.1K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది