5
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
చెక్మేట్ సగటు 5 / 5 బయటకు 1
రాంక్
N / A, దీనికి 7.8K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
메이트 메이트
రచయిత (లు)
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
మాంగా