4.1
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
నన్ను గట్టిగా పట్టుకో సగటు 4.1 / 5 బయటకు 110
రాంక్
15 వ, దీనికి 449.1 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది