1
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
నమైకిజాకారి సగటు 1 / 5 బయటకు 1
రాంక్
N / A, దీనికి 4.1K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
Ris ま イ キ ざ か F F, ఫ్రిస్కీ ఫీవర్
రచయిత (లు)
కళాకారుడు (లు)
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
మాంగా