4.3
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
నా పర్ఫెక్ట్ బాస్! సగటు 4.3 / 5 బయటకు 85
రాంక్
49 వ, దీనికి 211.1 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది