3.4
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
మీ గుండె నా చేతుల్లో ఉంది సగటు 3.4 / 5 బయటకు 7
రాంక్
N / A, దీనికి 54.5K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది