3.6
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
అండర్ అబ్జర్వేషన్: మై ఫస్ట్ లవ్స్ అండ్ ఐ సగటు 3.6 / 5 బయటకు 16
రాంక్
N / A, దీనికి 27.9K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది