4.4
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
దావా వేయడానికి మీదే సగటు 4.4 / 5 బయటకు 95
రాంక్
27 వ, దీనికి 327.4 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది