4.5
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
దావా వేయడానికి మీదే సగటు 4.5 / 5 బయటకు 79
రాంక్
36 వ, దీనికి 272 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది