4.3
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
నీ కోరిక నాకు శాసనం సగటు 4.3 / 5 బయటకు 62
రాంక్
20 వ, దీనికి 329.4 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
నవీకరిస్తోంది
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది