4.3
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
నీ కోరిక నాకు శాసనం సగటు 4.3 / 5 బయటకు 77
రాంక్
17 వ, దీనికి 421.3 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
నవీకరిస్తోంది
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది