3.5
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
మేజిక్ సూప్ సగటు 3.5 / 5 బయటకు 4
రాంక్
N / A, దీనికి 4.6K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
మాబియోబ్ సుపీయు; Волшебный; 마법 수프
రచయిత (లు)
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
మాంగా