2.6
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
రిక్స్ వానస్ సగటు 2.6 / 5 బయటకు 11
రాంక్
N / A, దీనికి 30K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది