4.5
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
లవ్ జోన్ లేదు సగటు 4.5 / 5 బయటకు 56
రాంక్
67 వ, దీనికి 176.6 కె వ్యూస్ ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది