3.9
మీ రేటింగ్
రేటింగ్
విధికి వీడ్కోలు సగటు 3.9 / 5 బయటకు 9
రాంక్
N / A, దీనికి 14.8K వీక్షణలు ఉన్నాయి
ప్రత్యామ్నాయ
నవీకరిస్తోంది
రచయిత (లు)
నవీకరిస్తోంది
కళాకారుడు (లు)
నవీకరిస్తోంది
కైండ్ (s)
నవీకరిస్తోంది
<span style="font-family: Mandali; "> రకం
నవీకరిస్తోంది